Yazılar ve Çizimler · Ocak 15, 2019

Sıkıntılar

Sayın Basın Mensubları.

İnşaat Sektörünün Temsilcileri ve meslektaşlarımız;

Hepimizin bildiği gibi ülkemiz son iki yıldır, özellikle İnşaat  sektöründe ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır.

Aslında bilinen bir gerçekliktir ki; İnşaat sektörü kırizler  nedenlerleden ilk etkilenen ve kıriz yavaşlama sürecine girdiğinde de  kıriz den son çıkan bir yapıya sahiptir. Yani toparlanma süreci uzun sürer. Her nedense bir türlü anlam veremediğimiz nedenlerle son yıllardaki ardı ardına yapılan yönetmelik değişiklikleri sektörü daha da yıpratmakta olup, sanki özellikle devlet eliyle yavaşlatılmaktadır. Meslek Odaları, Belediyeler hatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili birimleri bu sıkıntıların altından kalkamayacak, çözüm üretemeyecek hale gelmiştir.

Tek tip imar yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler, yereli düşünmeden, bütün Kentlerin mevcut ve gelecek yapılaşmaları aynı imiş gibi uygulamaya konmakta sektöre bu anlamda kenler bazında ket vurulmaktadır. Bir öncekini henüz kavrayamamışken bir sonrakinin çıkarıldığı yönetmelikler ve dahi üzerlerinde yeterince çalışılmadan defalarca yapılan değişiklikler meslektaşlarımızı proje üretme konusunda son derece zorlamaktadır. Dolayısı ile İnşaat sahipleri ve sektör bundan etkilenmektedir.

Son günlerde, yaklaşmakta olan yeni yıl ile bir yönetmelik değişikliği ile karşı karşıyayız. Buda defalarca ertelenen Oto park yönetmeliğidir. Bu yönetmelik her daire için bir Oto park öngörmektedir. Balıkesir gibi tek merkezli, sıkışık ve küçük  parsel yapılı düzenlemesi olan kentlerde proje üretiminde mümkün görülmemektedir. Yönetmelik, eğer bu otopark ihtiyacını karşılayamıyorsanız ve bunu ispat ederseniz ilgili Belediyeniz size bölge otoparkından yer tahsis etmek zorundadır der. Şimdi bu yönetmeliğe biraz mimar biraz plancı biraz mühendis ve birazda matematiksel olarak bakalım. Anadolunun diğer kentlerinde olduğu gibi Balıkesirdede mevcut otopark sayısı yeterli değildir. Bölge otoparkları mevcut durum içerisinde fiziksel olarak yapılamaz. Sadece kağıt üzerinde kalır. Yapılacak olsa bile ciddi bir plan tadilatı, arazi çalışması ve bunu planlayabilecek iş gücü, maliyet gerektirir. İkinci olarak Belediyelere çok fazla kamulaştırma yükü getirecek olmasıdır ki bu içinde bulunduğumuz kriz ve borç batağındaki belediyeler için bu mümkün değildir.