Yazılar ve Çizimler · Eylül 9, 2014

Balıkesir Verem Savaş Dispanseri

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI:

            Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta bir kısım yerel basında yer alan Balıkesir Verem Savaş Dispanserinin yıkılıp yerine 4 katlı bir binanın yapılması düşüncesi, bu düşüncenin ihale aşamasına getirildiği yolundaki haberler kamuoyunda üzüntü ve tepki ile karşılanmıştır.

            Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı,evrensel hukuk açısından en temel insan hakkıdır.Bu kapsamda bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan yapı üretimi ve mekan tasarımı etkinliği olan mimarlığın ,yalnızca üretim süreci ile sınırlı değil,aynı zamanda taşıdığı toplumsal sorumluluk nedeni ile evrensel değerleri bağlamında insancıl,yaşam hakkına saygılı olduğunu önemle vurgulamaktayız.Bu bağlamda Mimarlar odasının görevi kentlerin yaşam alanlarının düzenlenmesinde kamu yararı ve kentli çıkarlarını gözetmek, aykırı uygulamaların takipçisi olmak ve engellemek üzere yasal çerçevede mücadele etmektir.

            Bu sorumluluğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından da beklemek Balıkesir halkının en doğal hakkıdır.

            Çağdaş Kentler; insan odaklı yaşamın ön plana alındığı ve buna uygun mekân düzenlemelerinin yapıldığı kentlerdir, hepimiz biliyoruz ki Balıkesir merkezinin geçmişten gelen imar kargaşaları sonucu insana odaklı hale getirilmesi uygulamaları oldukça güç, bazı bölgelerde imkânsızdır. Bu nedenle her fırsatta kentlilerin nefes alabileceği, dinleneceği mekânlar yaratmak başta belediyelerimiz olmak üzere tüm kamu kuruluşlarının öncelikli ödevidir.

            Balıkesir Kentinin Büyükşehir statüsü kazanmış olması, Büyükşehir yaşamına imkân verecek düzenlemeler yapılmadıkça kâğıt üstünde bir olgudan öte geçemeyecektir.

            Mimarlar Odasının TMMOB bileşenleri ve Akademik Odalar Birliği Bileşenleri ile yıkılan Hal Binasının yerine meydan yapılması konusundaki kararlı mücadelesi ve alınan sonuç ortadadır.

            Aynı konuda ısrarlı mücadelesini izlediğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın EDİP UĞUR’ un Büyükşehir’in göbeğindeki bu katliama seyirci kalmayacağına içtenlikle inanıyoruz.

            Mimarlar Odasının ve Kardeş Odaların talebi halen tek katlı olan Verem Savaş Dispanseri Binası yıkılsa bile bu alanın takasla Sağlık Bakanlığı’ndan alınarak halen kullanıldığı fonksiyonlarıyla Rekreasyon Alanı olarak düzenlenmesidir.

            Mimarlar Odasının önümüzdeki günlerde bu alanda Mevzi İmar Planı Değişikliği yapılması yolunda Büyükşehir Belediyesine başvurusu olacaktır.

            Gelişmelere göre bu konuda diğer sivil toplum örgütleri ile saptanacak eylem planı daha sonra Kamuoyu ile yine paylaşılacaktır.

            Başta Belediye Başkanımız olmak üzere Balıkesir’deki tüm Kamu Kuruluşlarını, Tüm Sivil Toplum Örgütlerini ve Kent Halkını Sağlık Bakanlığının Yeşil alan olan bir bölgeye bina yapma konusundaki tavrının engellenmesi yolunda mücadeleye davet ediyor. Kamuoyuna saygılar sunuyoruz.